คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก (SDB)

คณะซาเลเซียน เป็นคณะนักบวชชายที่คุณพ่อบอสโก จากการที่ท่านเล็งเห็นว่า กิจการเพื่อเยาวชนที่ยากจนของท่าน จำเป้นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีผู้สืบทอด ท่านจึงได้ตั้งคณะนักบวชเพื่อจะได้มีสมาชิกที่อุทิศตนเพื่อการอบรมตามจิตตา รมณ์ของท่าน จุดมุ่งหมายแรก
ของคณะซาเลเซียน คือการเปิดยุวสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชนในวันอาทิตย์ เพื่ออบรมให้เขาเป็นคนดี มีศีลธรรม
และให้รู้จักหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อประเทศชาติ ต่อบิดามารดา ต่อตนเอง และต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกัน
เนื่องด้วยมีเยาวชนเป็นจำนวนมากที่ยากจน และยิ่งกว่านั้นยังถูกทอดทิ้งปราศจากการอบรม ทางคณะซาเลเซียนจึงเปิดกิจการ
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของใน หลายๆ ด้าน ทั้งนี้โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า จากผุ้ใจบุญ
และจากสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนด้วยกัน
กิจการของคณะซาเลเซียนได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งในจำนวนสมาชิก และจำนวนกิจการที่เปิดขึ้นเพื่อบรรดาเยาวชน
มิใช่เพียงแค่ในประเทศอิตาลี เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในต่างประเทศด้วย


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *