ซาเลเซียนระดับโลก

กิจการของคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก เพื่อการอบรมและการศึกษาสำหรับเยาวชนที่ยากจน
และถูกทอดทิ้ง ได้แผ่ขยายไปใน 129 ประเทศทั่วโลก มีกิจการกว่า 2000 แห่ง โดยเริ่มจากการ
ที่บรรดาธรรมทูตซาเลเซียนได้เสียสละเดินทางออกจากประเทศของตน เพื่ออุทิศตนรับใช้เยาวชน
ตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกในประเทศต่างๆ นอกจากคณะซาเลเซียนทั้งชายและหญิง
ที่คุณพ่อบอสโกได้ตั้งขึ้นเพื่อรับใช้ เยาวชนที่ยากจนแล้ว ยังมีหมู่คณะทั้งที่เป็นนักบวช และฆราวาส
ที่ได้ก่อตั้งขึ้นภายหลังสมัยคุณพ่อบอสโก เพื่อทำงานรับใช้เยาวชนตามแบบอย่างคุณพ่อบอสโก
ซึ่งรวมตัวกันภายใต้ชื่อ “ครอบครัวซาเลเซียน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *