ข่าวซาเลเซียน

ประชุมคณะที่ปรึกษาครอบครัวซาเลเซียนระดับโลก

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อยูเซบิโอ มูญอส ผู้รับผิดชอบครอบครัวซาเลเซียนจัดประชุมที่ปรึกษาของครอบครัวซาเลเซียนระดับโลกที่วัลดอกโก กรุงตุริน ประเทศอิตาลี มีสมาชิกที่เป็นผู้แทนของกลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียนมาร่วมประชุมจำนวน 60 คน จาก 26 กลุ่ม (มีทั้งหมด 31 กลุ่ม)

Finding oneself in Turin immediately before the feast of Mary Help of Christians and thus, in fraternal sharing and in common Marian devotion, discerning together how to cooperate for the good of young people around the world. This is the meaning of the gathering of the World Consulta of the Salesian Family, scheduled from Tuesday 21 to Thursday 23 May, at Valdocco.

60 participants are expected, namely, three speakers / animators - Fr Rossano Sala, former Special Secretary to the Synod of Bishops on young people; Fr Horacio López, Secretary of the Rector Major; and Dr. Lodovica Maria Zanet, collaborator of the Postulation of the Causes of Saints of the Salesian Family; and as many as 57 people, including Provincials and Directors, spiritual assistants or Delegates of the different groups of the Salesian Family.

In total, 26 of the 31 Salesian Family groups will be represented - which, as a whole, has nearly 300,000 members.

The work will open on the morning of Tuesday 21st with the greetings of the Rector Major, Fr Ángel Fernández Artime and the presentation of the participants and the program of activities by the Delegate of the Rector Major for the Salesian Family, Fr Eusebio Muñoz.

Fr Sala will then explain what the Synod of Youth represents for the Church and the Salesian Family. In the afternoon, thanks to the presentations of Fr Pierluigi Cameroni, Postulator General of the Causes of the Salesian Family, and of Dr. Zanet, the theme of holiness in the Salesian Family will be studied in depth; to follow, the Daughters of Mary Help of Christians (FMA) and the Association of Mary Help of Christians (ADMA), shall each present their own group.

On the morning of Wednesday 22, the reflections will continue on the theme of Salesian spirituality as "a journey of apostolic and educational holiness", and the presentations of four other groups of the Salesian Family will take place: the Oblate Sisters of the Sacred Heart (SOSC), the Sisters of Resurrection (HR), the Sisters of St. Michael the Archangel (CSSMA), and the Daughters of the Divine Savior (HDS).

The day also includes a time to learn more about Valdocco as a "land of holiness".

Scheduled on the last day is the review of the Salesian Family Spirituality Days 2019, as well as the presentation of various service communiqués: on the Site of the Salesian Family, on the VIII Congress of Mary Help of Christians scheduled for next November in Buenos Aires, and in this regard, information to be shared between the Secretariat for the Salesian Family and the various groups belonging to it.

Finally, as is customary, the groups of the Council shall offer their suggestions to the Rector Major on the theme of the next Strenna; and lastly, Fr Ángel Fernández Artime will summarize what he experienced in these days of spirituality and fraternity.
... See MoreSee Less

View on Facebook

ความสุขในชีวิตของผู้ติดตามพระเยซูเจ้า

Młodzi Konsekrowani
Niech wszyscy zobaczą naszą radość 😂
... See MoreSee Less

View on Facebook

ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2019 สมาชิกซาเลเซียนและบุคคลากรฆราวาส (ครูคำสอน ครูแผนกอภิบาล) ในสถาบันซาเลเซียนแขวงไทย THA ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย (Thai 14 คน) กัมพูชา (Cambodia 2 คน)และสปป.ลาว (Laos 1 คน) รวมจำนวน 17 คน รับการอบรมชีวิตจิตซาเลเซียน "คุณพ่อบอสโกและจิตตารมณ์ซาเลเซียน" ณ บ้านอบรมแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ Nasugbu Batangas ประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้มาร่วมอบรมทั้งสิ้น 44 คน จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

17 Participants from the Thai Province

Bangkok, Thailand, 12 May 2019 -- From 8-30 May 2019, the Salesians and their lay mission partners [catechists, personnel involved in the pastoral ministry] from the various educational centers of the Thai Province [Thailand - Cambodia - Laos] have joined the seminar-workshop on "Don Bosco and His Spirituality". This is held at the Mary Help of Christians Formation Center at Nasugbu, Batangas - Philippines. All-in-all there are 44 participants from the 12 countries of the EAO Region. Among these are 14 people from Thailand, 2 from Cambodia and 1 from Laos, making up to 17 participants from the Thai Province.

Before the departure of this group for the spirituality seminar, on the 7th of May 2019, Fr Thepharat Pitisant, the Provincial, gave them an orientation talk at the Provincial House, Bangkok. He gave them encouragement and reminded them of the purpose of this formation, which is: the need to let the lay mission partners absorb the Salesian charism in order to work harmoniously for a more effective formation of the young. For this trip, the newly ordained Fr Anthony Anusit Chanphen accompanied the participants from Thailand to assist and help them to understand and to reflect on the sessions which are conducted in English.
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2019 ภราดาวรวุฒิ จิรสุจริตธรรม เหรัญญิกแขวงและคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ได้มาเยี่ยมบ้านดอนบอสโกโฮม จ.พังงา โอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 และติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงบ้านที่ได้เริ่มทำการซ่อมแซมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 การมาเยี่ยมของบราเดอร์และคุณพ่อนำความสุขความสนุกสนานมาให้เด็ก ๆ และบุคลากรครูทุกคน ... See MoreSee Less

View on Facebook

ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2019 สมาชิกซาเลเซียนและบุคคลากรฆราวาส (ครูคำสอน ครูแผนกอภิบาล) ในสถาบันซาเลเซียนแขวงไทย THA ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย (Thai 14 คน) กัมพูชา (Cambodia 2 คน)และสปป.ลาว (Laos 1 คน) รวมจำนวน 17 คน รับการอบรมชีวิตจิตซาเลเซียน "คุณพ่อบอสโกและจิตตารมณ์ซาเลเซียน" ณ บ้านอบรมแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ Nasugbu Batangas ประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้มาร่วมอบรมทั้งสิ้น 44 คน จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

17 Participants from the Thai Province

Bangkok, Thailand, 12 May 2019 -- From 8-30 May 2019, the Salesians and their lay mission partners [catechists, personnel involved in the pastoral ministry] from the various educational centers of the Thai Province [Thailand - Cambodia - Laos] have joined the seminar-workshop on "Don Bosco and His Spirituality". This is held at the Mary Help of Christians Formation Center at Nasugbu, Batangas - Philippines. All-in-all there are 44 participants from the 12 countries of the EAO Region. Among these are 14 people from Thailand, 2 from Cambodia and 1 from Laos, making up to 17 participants from the Thai Province.

Before the departure of this group for the spirituality seminar, on the 7th of May 2019, Fr Thepharat Pitisant, the Provincial, gave them an orientation talk at the Provincial House, Bangkok. He gave them encouragement and reminded them of the purpose of this formation, which is: the need to let the lay mission partners absorb the Salesian charism in order to work harmoniously for a more effective formation of the young. For this trip, the newly ordained Fr Anthony Anusit Chanphen accompanied the participants from Thailand to assist and help them to understand and to reflect on the sessions which are conducted in English.
... See MoreSee Less

View on Facebook

ประชาสัมพันธ์

นิตยสารดอนบอสโก

Newsletter

Cagliero