งานซาเลเซียน

อบรมซาเลเซียน

ขั้นตอนการอบรม

ซาเลเซียนสงฆ์

ซาเลเซียนภราดา

สื่อมวลชนซาเลเซียน

นิตยสารดอนบอสโก

Salesian Newsletter

อภิบาลเยาวชนซาเลเซียน

อภิบาลเยาวชน

การให้การศึกษา

งานคำสอน

กระแสเรียก

ข่าวซาเลเซียน

Tuesday, March 19th, 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ SOMOS Summer camp จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 , ม.1 และ ม.2 จำนวน 21 คน ... See more

« 3 of 225 »