Salesian Thailand News

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 สมาชิกผู้เข้าประชุมสมัชชาฯ ได้แบ่งกลุ่มย่อยตามภูมิภาคเพื่อแบ่งปันถึงความคาดหวังในการประชุมสมัชชาครั้งนี้ สำหรับสมาชิกของภูมิภาค EAO มีความคาดหวังดังนี้

* Get more light for our working and formation with the lay people as mission partners

* Get more inspiration on the formation in the mission (life long formation)

* To get know wider and deeper the richness of the world wide Congregation

* To know better the youth challenges of today

* To get some help how to foster vocation culture, how to promote vocations

* Enjoy the company of all EAO delegates for next 45 days

* Experience the universal solidarity of Salesian vocation

* Get some more clean guidelines on the formation of lay people

* Maximize the presence in the holy places of Don Bosco, as intense Salesianity course

* Deepen my convictions and my vocation

* Listen to the universality of the Congregation, expand my horizons
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 ภราดาวรวุฒิ จิรสุจริตธรรม และคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร เยี่ยมชมกิจการของบ้านธารหทัย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยได้รับการต้อนรับจากซ.ประพิศ เอ็นดู และจากบรรดาเด็กๆ กิจการดังกล่าวเป็นกิจการเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและขาดโอกาสซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะผู้รับใช้ฯ ปัจจุบันมีเด็กๆ จำนวน 44 คน ... See MoreSee Less

View on Facebook

บรรยากาศการประชุมสมัชาคณะซาเลเซียนครั้งที่ 28 ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 ... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13.00-15.20น. ที่ห้องประชุมบ้านแม่พระอุปถัมภ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงไทย ประชุมคณะที่ปรึกษาครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ ผู้ประสานงาน และคุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม (ซดบ.)จิตตาธิการ พร้อมด้วยซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล (ธมอ.) จิตตาธิการ และคณะที่ปรึกษาได้ประชุมร่วมกันรับทราบบัญชีรายรับรายจ่ายและฐานะการเงินของคณะ และเพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์เยาวชน(Oratorio)สำหรับเยาวชนในโรงเรียนโดยกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานระดับบ้านเป็นผู้รับผิดชอบ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณในการจัดทำรถOratorio จำนวน 3 คัน ตามที่ผู้ประสานงานนำเสนอ และที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มทางเลือกสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานบ้านต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันอาจร่วมมือกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม ตามที่บ้านนารีวุฒินำเสนอ

นอกจากนี้ได้หารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของสมาชิกคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และกิจกรรมในโอกาสฉลองครบรอบ 50ปีคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานในประเทศไทย ซึ่งเบื้องต้นกำหนดวันศุกร์3-วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่บ้านพักฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน, การเข้าร่วมโครงการสมัชชาซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ณ ชวนล๊อค ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 เป้าหมายเพื่อระดับภาคพื้นเอเชียโอเชียเนีย ครั้งที่10

และการส่งเสริมการจัดทำแผนงานกิจกรรมโครงการชีวิตเผยแผ่ข่าวดี และการอบรมของซาเลเซียนผู้ร่วมงานบ้านต่างๆและระดับแขวง เพื่อส่งเสริมจิตตารมณ์ซาเลเซียน กระแสเรียก การดำเนินชีวิตตามพระวรสาร และการประกาศข่าวดี ซึ่งเป็นพันธกิจที่คุณพ่อบอสโกได้มอบไว้ให้ซาเลเซียนทุกคนในโลกนี้

"เพื่อให้เราเป็นดุจผลแรกในสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง (ยก1:12-18)"
... See MoreSee Less

View on Facebook

บรรยากาศการประชุมสมัชาคณะซาเลเซียนครั้งที่ 28 ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี วันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2020 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Information

Thai Salesian Bulletin

Newsletter

Cagliero