Salesian Thailand News

เมื่อวันอาทิตย์ 9 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการจัดกิจกรรมจตุภาคี ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และชมรมครูผู้สูงอายุโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 7 ขึ้น ณ บ้านโป่งโบว์ล ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยในครั้งนี้ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดย มี ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 136 ทีม จัดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภททีมนักเรียน และ ประเภทบุคคลทั่วไป การแข่งขันโบว์ลิ่งในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนจากศิษย์เก่าและผู้ปกครองเป็นอย่างดีอย่างดี บรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้มีการพบปะสังสรรค์และร่วมกันเล่นกีฬา ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และเพื่อนำเงินรายได้สนับสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ... See MoreSee Less

View on Facebook

นักเรียนชั้น ปี 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกพนมเปญ อบรมประจำปี ที่ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก พนมเปญ โดยมีคุณพ่อชาร์ลส์ อารุญ เป็นวิทยากร ร่วมกับ บ.ยอห์น บอสโก ปรัก เอียด ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2019 ... See MoreSee Less

View on Facebook

เชิญอ่าน Thai Salesian Newsletter - June 2019

drive.google.com/drive/u/1/my-drive
issuu.com/sdbsocomthai/docs/newsletter_june_2019
... See MoreSee Less

View on Facebook

ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2019 ตัวแทนลูกเสือและคุณครูจากโรงเรียนแสงทองวิทยาและโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 38 คน ร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคใต้ ภายใต้ชื่องาน “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา มีลูกเสือ-เนตรนารี ในพื้นที่ 14 จังหวัดของภาคใต้ และลูกเสือเนตรนารีจากประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน คือ ประเทศมาเลย์เซีย บรูไนและอินโดนีเซีย รวมทั้งลูกเสือ-เนตรนารี จากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 13,000 กว่าคน โดยมีจำนวน 16 ค่ายย่อย 4 หมู่บ้าน ทั้งนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อน้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ ในการชุมนุมดังกล่าวลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ในการชุมนุมครั้งนี้ ซาเลเซียนได้รับผิดชอบฐานให้ความรู้เกี่ยวกับคริสตศาสนา ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น ราชวงศ์กับคริสตศาสนาตั้งแต่อยุธยาจนถึงปัจจุบัน, หลักคำสอนคริสตศาสนา, จิตอาสา, ข้อความพระคัมภีร์ ฯลฯ โดยมีคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร จิตตาธิการลูกเสือคาทอลิก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ICCS-APR), ภราดาถนัด อนันต์, คุณครูพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ (ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน) และทีมงานของโรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา เป็นผู้ดำเนินการในกิจกรรมฐาน โดยลูกเสือจะเข้ามาร่วมกิจกรรมในฐานรอบละ 980 คน
การชุมนุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการประกาศข่าวดีและเผยแพร่จิตตารมณ์ซาเลเซียนให้กับผู้เข้าร่วมการชุมนุม
... See MoreSee Less

View on Facebook

พิธีไหว้ครูประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีคุณพ่อชาร์ลส์ เวลาร์โด, ภราดาสุวรรณ จูทะสมพากร, คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Information

Thai Salesian Bulletin

Newsletter

Cagliero