Salesian Thailand News

“ของของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์
ของของพระเจ้าจงคืนให้พระเจ้า”
(มก 12:17)
... See MoreSee Less

View on Facebook

พิธีบูชาขอบพระคุณ
Jun 2, 2020
... See MoreSee Less

View on Facebook

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระจิตเจ้า ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร หลังจากนั้นได้นำสวดบทราชินีสวรรค์
📷 © Vatican Media
... See MoreSee Less

View on Facebook

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีมิสซาและวจนพิธีกรรมขอพรพระจิตเจ้าเพื่อเตรียมจิตใจสมโภชพระจิตเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 ... See MoreSee Less

View on Facebook

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 09.00 น.บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพของคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สุเทพ ช้อนทอง ณ วัดนักบุญโยเซฟ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีบรรดาสมาชิกซาเลเซียน สมาชิกครอบครัวซาเลเซียน บาดหลวง ญาติพี่น้องและสัตบุรุษมาร่วมภาวนา

ขอบคุณ: คุณพิริยะและครูบอล
... See MoreSee Less

View on Facebook

Information

Thai Salesian Bulletin

Newsletter

Cagliero