Salesian Thailand News

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2019 นักเรียนของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานีจำนวน 30 คน ไปจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆ ของ ร.ร.โสตศึกษา จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน และได้เลี้ยงอาหารว่าง ... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook

อบรมสื่อศึกษา (Formation in Media Education)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2019 แผนกสื่อมวลชนซาเลเซียนจัดอบรมสื่อศึกษาให้กับอภิรติกชนซาเลเซียนและเยาวนารีของคณะผู้รับใช้ฯ ระดับมัธยมต้น จำนวน 41 คน หัวข้อ “เราเยาวชน... ทันสื่อ สร้างสรรค์ ปันสุข” ณ บ้านซาเลเซียนเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดย ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ธมอ. และทีมงานเป็นวิทยากร
ในช่วงเช้า ซ.นิตยา เยาวสังข์ อดีตอธิการิณีเจ้าคณะซิสเตอร์ซาเลเซียนได้เป็นวิทยากรนำการไตร่ตรองถึงสารของสมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสวันสื่อมวลชน จากนั้นซ.วิรินทิพย์ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักกับคุณพ่อบอสโกซึ่งเป็นนักสื่อมวลชน ส่วนในภาคบ่าย เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงประเภทของสื่อต่างๆ และสร้างความตระหนักรู้ที่จะเท่าทันสื่อและใช้สื่อต่างๆ อย่างมีสติ ผ่านทางการเล่นเกมที่สนุกสนาน ทำให้ได้ทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิง

On 14 September 2019, the Salesian Social Communications sector organized a formation on educational media among the Salesian seminarians and the aspirants of the Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary. The 41 participants received education on the theme "The Young - Media Savvy, Creative and Happy". This was held at the Salesian Retreat House, Huahin, Prachuabkhirikhan Province. The formation was facilitated by Sr. Wirinthip Inyaem, FMA and her team.
... See MoreSee Less

View on Facebook

อบรมสื่อศึกษา (Formation in Media Education)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2019 แผนกสื่อมวลชนซาเลเซียนจัดอบรมสื่อศึกษาให้กับอภิรติกชนซาเลเซียนและเยาวนารีของคณะผู้รับใช้ฯ ระดับมัธยมต้น จำนวน 41 คน หัวข้อ “เราเยาวชน... ทันสื่อ สร้างสรรค์ ปันสุข” ณ บ้านซาเลเซียนเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดย ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ธมอ. และทีมงานเป็นวิทยากร
ในช่วงเช้า ซ.นิตยา เยาวสังข์ อดีตอธิการิณีเจ้าคณะซิสเตอร์ซาเลเซียนได้เป็นวิทยากรนำการไตร่ตรองถึงสารของสมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสวันสื่อมวลชน จากนั้นซ.วิรินทิพย์ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักกับคุณพ่อบอสโกซึ่งเป็นนักสื่อมวลชน ส่วนในภาคบ่าย เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงประเภทของสื่อต่างๆ และสร้างความตระหนักรู้ที่จะเท่าทันสื่อและใช้สื่อต่างๆ อย่างมีสติ ผ่านทางการเล่นเกมที่สนุกสนาน ทำให้ได้ทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิง

On 14 September 2019, the Salesian Social Communications sector organized a formation on educational media among the Salesian seminarians and the aspirants of the Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary. The 41 participants received education on the theme "The Young - Media Savvy, Creative and Happy". This was held at the Salesian Retreat House, Huahin, Prachuabkhirikhan Province. The formation was facilitated by Sr. Wirinthip Inyaem, FMA and her team.
... See MoreSee Less

View on Facebook

The Holy See Press Office announces Pope Francis’ Apostolic Journey to Thailand and Japan from 19 to 26 November. He will be the second Pope to visit these two Asian countries, after Pope John Paul II.

The Pope’s next Apostolic Journey will see him visiting two Asian countries: the Kingdom of Thailand, from 20 to 23 November, and then Japan from 23 to 26 November, where he will visit Tokyo, Nagasaki and Hiroshima. A detailed program of the visit will be announced later.

Thailand
The motto of the first stage of the Apostolic Journey is "Disciples of Christ, Missionary Disciples", and is a reference to an important anniversary. 2019 marks the 350th anniversary of the establishment of the Apostolic Vicariate of Siam, erected in 1669.

This event is represented in the logo prepared for the visit. Beneath a smiling Pope Francis is a boat that symbolizes evangelization. Its three sails recall the Trinity. The stylized representation of Our Lady’s hand supports the vessel. Finally, a golden cross invites the whole Thai Catholic Church to be a witness to the Good News.

The Asian Continent
In January this year, Pope Francis sent a message to the meeting of Presidents of the Doctrinal Commissions of the Bishops' Conferences of Asia, and a delegation of the Congregation for the Doctrine of the Faith, in Bangkok. "You are gathered in Asia, a vast and multiform continent, marked by religious, linguistic and cultural diversity”, wrote the Pope, “in order to reaffirm our common responsibility for the unity and integrity of the Catholic faith, as well as to explore new means and methods of witnessing to the Gospel in the midst of the challenges of our contemporary world".

Japan
The theme of the Apostolic Journey to Japan focuses on the protection of life and Creation, and is quoted from a phase in “A prayer for our earth” at the end of the Pope’s Encyclical Letter Laudato Si’, on caring for our common home. In that document, the Pope encourages us to respect both the dignity of each person, but also the environment.

This is particularly poignant in a country like Japan where the nuclear threat, as we read in the description of the motto, "remains a persistent problem”. Three flames of three different colors characterize the logo: a red flame recalling the martyrs, the foundation of the Church in Japan, a blue flame representing the Blessed Virgin Mary who embraces all humanity as her children, and a green flame symbolizing both the nature of Japan, and the mission to proclaim the Gospel of hope. A red circle, like a sun, embraces all life, and symbolizes love.

www.vaticannews.va
... See MoreSee Less

View on Facebook

Information

Thai Salesian Bulletin

Newsletter

Cagliero